eDIRECTORY
Tujuan sistem ini dibangunkan ialah untuk merekodkan senarai Aplikasi Web yang telah dibangunkan oleh Seksyen Infostruktur, Pusat Teknologi Maklumat & Komunikasi UniMAP.
Pemilik Sistem ialah Seksyen Infostruktur, Pusat Teknologi Maklumat & Komunikasi UniMAP.
Pembangun Sistem ialah :

Seksyen Infostruktur
Pusat Teknologi Maklumat & Komunikasi
Universiti Malaysia Perlis
Kampus Pauh Putra
02600 Arau, Perlis.
Tel : 04-9885467 / 5468
E-mail : helpdesk@unimap.edu.my
(Waktu Operasi : 8.10 am - 1.00 pm / 2.00 pm - 5.10 pm / Hari Biasa Sahaja)
IP Server : 10.0.3.62
IP Client : 10.0.5.62
IP Client XFwd : 44.221.66.130, 10.0.6.22
Reserved Copyright © Universiti Malaysia Perlis, 2019.
Section of Infostructure | Information and Communication Technology Centre, UniMAP
Paparan Terbaik Menggunakan Mozilla Firefox, Internet Explorer atau Google Chrome Dengan Resolusi 1280 x 800 pixels